• Ursula Savage

Lá 'Groundhog' sna Sé Chontae


Agus seisiúr na mórshiúlóidí ag teacht chun deiridh le bliain eile, tá an-chuid caint arís faoin mhéid atá i ndiaidh titim amach. Níl rud ar bith nua i gceist leis seo i ndáiríre, tá daoine i dtáithí ar na nósanna atá á gcleachtadh le blianta fada anuas, ach an bhfuil aon seans go mbeidh athrú ann riamh?

Mar is gnáth, bhí neart cainte sna seachtainí roimhe le daoine dóchasach go mbeadh gach rud síochánta agus go dtiocfadh gach éinne slán ó imeachtaí na bliana seo thart ar an 12ú Iúil. D'imigh neart daoine leo ar saoire le éalú ón mhéid a bhí le teacht sna laethannta siúd agus ardaíodh buairimh faoi thógáil na dtintí cnámha in aice le títhí, áiteanna súgartha, staisiúin breosla. Na gnáth rudaí, i ndáiríre.

Tarlaíonn sé seo gach bliain.

Difear beag a bhí ann i mbliana ná go raibh ceisteanna ann faoin tionchar a n-imreóidh an tréimhse seo ar chainteanna Chnoc an Anfa, ach seachas de sin, Lá Groundhog a bhí ann.

Arís eile, bhí taispeántais ciníochais agus fuath ag na tintí cnámha.

Arís eile, tá lucht chónaithe in aice le tine cnáma Sandy Row ag faire ar an damáiste a rinneadh dá n-arasáin agus a dtithe arís i mbliana.

Arís eile, rinneadh ionsaí ar na seirbhísí éigeandála agus iad ag iarraidh pobail a chaomhnú ó bhagairtí a cruthaíodh ag an phobal céanna.

Arís eile, tá ceisteanna ann faoi ról na gcomhairlí agus smacht a chur ar na heachtaí seo.

Ach, arís eile, níl aon chomhartha go n-athrófar aon rud.

Tá bliain eile imithe, agus tá ceisteanna go fóill ann faoi cá háit 's a dtagann an t-ábhar leis na tinte ollmhóra seo a thógáil; tá frustrachas ann go bhfuil an oiread sin boinn in úsáid ar na tinte cnámha agus ag déanamh an-damáiste don timpeallacht; tá díoma agus fearg ann go raibh pictiúir, bratacha agus eile le feiceáil orthu, le cur trí thine mar léiriú ar an fhuath agus an easpa measa atá ann do dhaoine. Ba é an chónra le samháil Martin McGuinness air ar cheann de na heachtraí is ísle dá bhfaca daoine riamh ag a leithid de seo.

Gach bliain, ardaíodh na ceisteanna seo agus imíonn siad arís nuair a thagann scéal eile aníos sna meáin go gairid ina dhiaidh. Tá ceist ollmhór ann faoi ról na meáin san áiféis seo fosta (ní gach foinse sna meáin dár ndóigh, ach go leor acu). Gach bliain, déantar clúdach in áiteanna áirithe ar na tínte cnámha agus ar na mórshiúlóidí an lá dár gceann ar nós gur imeachtaí teaghlaigh atá iontu agus tuairisceoirí ag déanamh neamhaird ar na heilimintí den lá a chuirfeadh samhnas ar an ghnáth-dhuine, nó ag déanamh a bheag dóibh ar a laghad.

Ar a bharr sin, tá ceisteanna sábháilteachta ann nach mbíonn freagraí orthu riamh. Ní féidir samhlú fiú go mbeadh aon imeacht eile comh lag ó thaobh slándáil de agus maoiniú poiblí faighte acu. Tá sé scanrúil gur chuma le lucht eagraithe na n-imeachtaí seo faoi na rudaí gur féidir tarlú leis na tinte cnámha comh mór agus cumhachtach agus a bhíonn siad, a fhad is gur féidir leo an oíche a reachtáil ar bhonn 'traidisiúnta.' Ligtear do na rudaí seo bliain i ndiaidh bliana mar gheall go bhfuil sé níos fusa ná dul i ngleic leis na bun-fhadhbanna atá ann agus brú a chur ar dhaoine bheith freagracht as a gcuid gníomaíochtaí féin.

Tá an beartas géilleadh chun síthe seo náireach agus contúirteach. Má dhéanann sé rud ar bith le teannas a ísliú idir dílseoirí agus na húdárais, déanann sé níos mó damáiste arís don mhuinín atá ag an mhórphobal sna húdárais céanna siúd. Cén uair, nó cad é atá le tarlú, sula ndéantar athruithe móra den chur chuige lag seo i dtaca leis na 'ceiliúrtha' seo? Tá am ann le bheith pragmatach agus réadúil, ach sin ráite tá gearrghá anois le cinntiú nach bhfuil muintir na sé chontae faoi chós acu siúd atá sásta leis an chur chuige seo.

Is cuma, i ndáiríre, cén fáth a bhíonn daoine ag iarraidh na rudaí seo a eagrú nuair a chuireatar an pobal i mbaol mar seo. Is fiú a rá nach mbíonn na deacrachtaí seo ag gach tine cnámha nó ag gach mórshiúlóid... Sin ráite, dá mbeadh an oiread seo deacrachtaí i réimse ar bith eile den saol bheadh cosc orthu nó bun-athruithe curtha i bhfeidhm. Tá sé thar-am rud éigean a dhéanamh faoin Lá Groundhog seo.


1.png
2.png
4.png
3.png
5.png

Menu

Categories

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now